Helperzoom 287

Groningen

huurprijs

€ 915,00 Per maand
Helperzoom 287 GRONINGEN

Omschrijving

For infomation in ENGLISH see below!

Zeer net 3 kamer appartement gelegen in een rustige en groene en omgeving met vrij uitzicht over groenvoorziening, inpandige berging en een balkon aan de voor- (zuid) en achterzijde (noord).

INDELING
Afgesloten entree, portiek met trapopgang, ruime inpandige berging.
Ruime entree/hal met intercom en meterkast. Vanuit de hal toegang tot de alle vertrekken: de grote slaapkamer (16m2) en de achter gelegen, zonnige woonkamer (ca. 22m2) met laminaatvloer. Naast de woonkamer is een slaapkamer (10m2) met toegang tot het balkon op zuid. Aparte keuken met toegang tot het balkon aan de voorzijde, wasmachine aansluiting en een keurig maar eenvoudige keuken voorzien van oven, gaskookplaat, afzuigkap en koelkast. Nette badkamer met douche en wastafel.

Op korte afstand liggen veel voorzieningen. De uitvalswegen (ringweg, A7 en A28) en het station Europapark zijn snel en gemakkelijk te bereiken. Parkeren op straat kan met vergunning.

BIJZONDERHEDEN:
- Huurprijs: € 915,- per maand
- Voorschot verwarmingskosten : € 70,- per maand
- Servicekosten: € 20,- per maand
- Totale kosten per maand: € 1005,-
- Kosten gas, water en elektra niet inbegrepen, huurder dient daartoe zelf contracten af te sluiten
- Borgsom: € 1200,-

- De gehele woning is voorzien van dubbel glas
- Verwarming middels blokverwarming
- Warm water middels boiler
- Inpandige (fietsen)berging
- Balkons op noord en zuid
- Nette laminaat vloer
- Net sanitair
- Voorjaar 2022 wordt het gehele complex v.v. nieuwe kunststof kozijnen met dubbele beglazing.

Verhuurvoorwaarden:
- Aanvaarding: in de loop van januari 2022
- Minimale huurperiode: 1 jaar
- Waarborgsom bij de start van de huurperiode: € 1200,-
- De huurder moet zelf zorg dragen voor contracten tbv levering gas, elektra, water en internet
- De woning wordt opgeleverd inclusief laminaatvloeren
- Alleen werkende kandidaten worden uitgenodigd te reageren met een aantoonbaar inkomen uit een arbeidsrelatie of zelfstandigen die ten minste over 3 jaar vergelijkbare cijfers kunnen overleggen
- Minimum inkomen: € 2400,- netto bij 1-persoons huishouden en € 3200,- netto bij een 2-persoons huishouden
- Kandidaten dienen voldoende inkomen en een vast dienstverband te hebben of minimaal een jaarcontract op het moment dat de huur ingaat. Zelfstandigen moeten d.m.v. een accountantsverklaring het inkomen van de afgelopen 2 jaar aan kunnen tonen en evt. een bankgarantie aan kunnen leveren. Het is niet mogelijk dat derden garant staan voor de huurbetaling als men zelf niet over voldoende inkomen beschikt. Minimum leeftijd 18 jaar Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning.

VERHUURPROCEDURE:
In verband met de coronapandemie en geldende maatregelen hanteren wij de volgende verhuurprocedure:
- Aanmelding kan alleen per email of ia deze website, niet per telefoon
- Geef in je aanmelding aan waarom je de woning zou willen huren, per wanneer en geef je inkomenssituatie aan. We gaan er vanuit dat je bekend met de locatie en de kenmerken van de woning en de huurvoorwaarden.
- Uit de aanmelding wordt in overleg een selectie gemaakt van kandidaten die de woning mogen bezichtigen. De bezichtigingen zullen vanaf 23 december plaatsvinden onder de geldende maatregelen.
- Vragen alleen via de mail of via deze website versturen
- Aanvragen worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen.

Reacties alleen via deze site!

ENGLISH
Rental conditions:
- Acceptance: during January 2022
- Minimum rental period: 1 year
- Deposit at the start of the rental period: € 1200,-
- The tenant must take care of contracts for the supply of gas, electricity, water and internet
- The house will be delivered including laminate floors
- Only working candidates are invited to apply with a demonstrable income from an employment relationship or self-employed who can provide comparable figures for at least 3 years
- Minimum income: € 2400 net for a 1-person household and € 3200 net for a 2-person household
- Candidates must have sufficient income and a permanent employment contract or at least a one-year contract at the time the lease starts. Self-employed persons must an accountant's statement to be able to demonstrate the income of the past 2 years and possibly. provide a bank guarantee. It is not possible for third parties to guarantee the rent payment if you do not have sufficient income yourself. Minimum age 18 years Dutch nationality or valid residence permit.

RENTAL PROCEDURE:
Due to the corona pandemic and the measures in force, we use the following rental procedure:
- Registration is only possible by email or via this website, not by phone
- Indicate in your application why you would like to rent the house, by when and indicate your income situation. We assume that you are familiar with the location and characteristics of the property and the rental conditions.
- From the registration, a selection is made in consultation of candidates who may view the property. The viewings will take place in December 23 under the measures in force.
- Send questions only by mail or via this website
- Applications are processed in the order of receipt.

Comments only through this site!
Very neat 3 room apartment in a quiet green area with views over landscaping, storage room and a balcony at the front (south) and rear (north).

The apartment is newly painted inside whole. On the floor is a laminate floor.
Therefore, it is so involved!

CLASSIFICATION
Enclosed entrance porch with stairs, large storage room.
Spacious entrance / hallway with intercom and meter. From the hallway access to all the rooms: the master bedroom (16m2) and the rear situated, sunny living room (approx 22m2) with laminate flooring. Besides the living room is a bedroom (10m2) with access to the balcony facing south. Separate kitchen with access to the balcony at the front, washing machine and neat but simple kitchen with oven, hob, extractor and fridge. Bathroom with shower and sink.

There are many amenities within easy reach. The roads (ring road, A7 and A28) and the Europa Park station are quickly and easily accessible. Street parking is paid or with a license.

DETAILS:
- Rent: € 915, - per month
- Advance heating costs: € 70, - per month
- Service: € 20, - per month
- Total cost per month: € 1005, -
- Costs of gas, water and electricity not included
- Deposit: € 1200, -

- The whole house is fitted with double glazing
- Hot water boiler
- Indoor (bicycle) storage
- Balconies on the north and south
- Neat laminate flooring
- Neat plumbing

- Not for students! Only individuals with a proven income are invited to respond .
- Minimum income: € 2000, - net per month

Pleae respond via this website!

Specificaties

Overdracht
StatusVerhuurd
Prijs€ 915,00 Per maand
Aanvaardingin overleg
Refresh to make it work.

Deel op social media