Willemstraat 13

Groningen

huurprijs

€ 1.100 Per maand excl. € 15 servicekosten
Willemstraat 13 GRONINGEN

Omschrijving

INFORMATION IN ENGLISH: SEE BELOW!

In de fraaie Willemstraat mag Makelaardij Lucas Klamer opnieuw een prachtig monument te huur aanbieden!

Het monumentale huis ligt zeer fraai: op korte afstand van het stadscentrum, bushaltes en het station liggen om de hoek maar toch is het rustig wonen in deze karakteristieke straat.

Deze sfeervolle en karakteristieke schipperswoning stamt uit 1880 en is in een keurige staat, voorzien van een woonkamer, 1 slaapkamer en een zonnige tuin.
De woning is gemoderniseerd en aangepast aan de huidige eisen met een moderne cv-installatie en isolatie.

Indeling:
Tochtportaal, halletje met trapopgang, woonkamer circa 25m², een fraai, hoog plafond, een schouw, uitbouw een moderne open keuken circa 9m² (met inbouwapparatuur), toilet en vanuit de keuken kom je in de zonnige stadstuin.

1e etage: overloop, slaapkamer circa 17m² en een badkamer v.v. een douche en een wastafelmeubel.

Verhuurvoorwaarden:

- Huurprijs: €1100,- exclusief gas, water en elektra
- Aanvaarding: uiterlijk per 2 januari 2022
- Minimale huurperiode: 1 jaar
- Waarborgsom bij de start van de huurperiode: € 1200,-
- De huurder moet zelf zorg dragen voor contracten tbv levering gas, elektra, water en internet
- De woning wordt opgeleverd inclusief vloerbedekking en raambekleding
- Alleen werkende kandidaten worden uitgenodigd te reageren
- Minimum inkomen: € 2400,- netto bij 1-persoons huishouden en € 3200,- netto bij een 2-persoons huishouden
- Kandidaten dienen voldoende inkomen en een vast dienstverband te hebben of minimaal een jaarcontract op het moment dat de huur ingaat. Zelfstandigen moeten d.m.v. een accountantsverklaring het inkomen van de afgelopen 2 jaar aan kunnen tonen en evt. een bankgarantie aan kunnen leveren. Het is niet mogelijk dat derden garant staan voor de huurbetaling als men zelf niet over voldoende inkomen beschikt. Minimum leeftijd 18 jaar Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning.

Een zeer nette woning om zo in te trekken!

VERHUURPROCEDURE:
In verband met de coronapandemie en geldende maatregelen hanteren wij de volgende verhuurprocedure:
- Aanmelding kan alleen per email
- Geef in je aanmelding aan waarom je de woning zou willen huren, per wanneer en geef je inkomenssituatie aan. We gaan er vanuit dat je bekend met de locatie en de kenmerken van de woning (o.a. 1 slaapkamer en een kleine tuin) en de huurvoorwaarden.
- Uit de aanmelding wordt in overleg een selectie gemaakt van kandidaten die de woning mogen bezichtigen. De bezichtigingen zullen in de week van 29 november plaatsvinden onder de geldende maatregelen.
- Vragen alleen via de mail of via deze website versturen
- Aanvragen worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen.

CONDITIONS:
- Only working candidates with a proof of income are invited to respond
- Rent: € 1100,- per month (exclusive)
- Deposit: 1200, -
- The tenant must take care of contracts for the supply of gas, electricity, water and internet. These costs are not inclosed in the mentioned price.
- Acceptance per at least January 2, 2022
- Minimum rental period: 12 months
- The house is delivered including lfloor covering and blinds, no other furniture
- Rental conditions apply
- It is not possible that a third person/party guarantees or pays the rent!
- Minimum income: € 2400 net for a 1-person household and € 3200 net for a 2-person household
- Candidates must have sufficient income and permanent employment or at least an annual contract when the rent starts. Self-employed persons must be able to demonstrate an accountant's statement of income for the past 2 years and, if necessary. provide a bank guarantee.


RENTAL PROCEDURE:
Due to the corona pandemic and the measures in force, we use the following rental procedure:
- Registration for a viewing is only possible by email
- Tell us in your application why you would like to rent the house, per when and indicate your income situation. We assume that you are familiar with the location and characteristics of the house (including 1 bedroom and a small garden) and the rental conditions.
- From the registration, a selection is made in consultation of candidates who may view the property. The viewings will take place in the week of 29 November under the measures in force.
- Send questions only by mail or via this website
- Applications are processed in the order of receipt.

Description:
In the beautiful Willemstraat, Makelaardij Lucas Klamer can offer a beautiful monument for rent!

The monumental house is very beautiful: a short distance from the city center, bus stops and the station are just around the corner, but it is still quiet living in this characteristic street.

This attractive and characteristic skipper's house dates from 1880 and is in a neat condition, equipped with a living room, 1 bedroom1 and a sunny garden.
The house has been modernized and adapted to current requirements with a modern central heating system and insulation.

Layout:
Tour portal, hall with staircase, living room approximately 25m², modern open kitchen approximately 9m² (with built-in appliances), from the kitchen you enter the sunny city garden.

1st floor: sleeping loft approximately 17m², neat bathroom with shower and sink.

Specificaties

Overdracht
StatusVerhuurd
Prijs€ 1.100 Per maand
excl. € 15 servicekosten
Aanvaardingin overleg
Refresh to make it work.

Deel op social media