Willemstraat 31 .

Groningen

huurprijs

€ 1.195 Per maand
Willemstraat 31 . GRONINGEN

Omschrijving

FOR INFORMATION IN ENGLISH SEE BELOW!

VERHUURPROCEDURE:
In verband met de grote belangstelling hanteren wij de volgende verhuurprocedure:
- Aanmelding kan alleen per email
- Geef in je aanmelding aan:

1. waarom je de woning zou willen huren
2. per wanneer
3. wat je inkomenssituatie is

Let op: de woning is te huur voor minimaal 12 maanden!

We gaan er vanuit dat je bekend met de locatie en de kenmerken van de woning en de huurvoorwaarden. Zie hiervoor de volledige tekst!

- Vragen alleen via de mail of via deze website versturen
- Aanvragen worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen.
- Aanvragen die niet aan bovenstaande criteria voldoen kunnen we helaas niet in behandeling nemen!

Omschrijving:
In één van de karakteristieke straatjes van Groningen, staat deze gerenoveerde, sfeervolle SCHIPPERSWONING met prachtige woonkamer en open keuken. De woning is gemoderniseerd en voldoet aan de eisen van de huidige woonwensen met zijn lichte kleurstellingen, moderne keuken en sanitair. Door de hoge plafonds en enkele bewaard gebleven elementen behoudt de woning zijn monumentaal karakter.

Indeling:
Hal/entree met toegang tot een ruimte die als inloop-kast kan worden gebruikt.
Riante, lichte en fraaie woonkamer met open keuken (totaal bijna 40 m2!) met aan de voorzijde de zitkamer en aan het hoge plafond balken die de kamer sfeer geven en laminaatvloer.

Aan de achterzijde een woonkeuken voorzien van nette keukeninrichting met gaskookplaat, afzuigkap en oven. Vanuit de keuken komt u in de geheel vernieuwde lichte badkamer met toilet, douchecabine, dubbele wastafel en design-radiator. Van hieruit is tevens de inloop-kast te bereiken.

Via de keuken komt u in de stadstuin op het zuiden waar het heerlijk vertoeven is door de beschutte ligging.
Tevens bevindt zich de toegang tot de compleet vernieuwde, aangebouwde stenen bijkeuken met wasmachine-aansluiting/droger. Deze ruimte is tevens voorzien van verwarming.

In de woonkamer kunt u via de lichte open trap naar de verdieping met ruime slaapkamer ca. 15 m2,
voorzien dakkapel en dubbele beglazing en laminaatvloer. Alles in lichte kleurstelling.
De gehele verdieping is geïsoleerd en heeft twee dakramen.

Bijzonderheden:
- monumentale woning in een prachtige sfeervolle en karakteristieke straat.
- uitvalswegen A7 en A 28 op korte afstand.
- centrum en centraal station op 5 minuten lopen
- de woning wordt voor onbepaalde tijd te huur aangeboden
- aanvaarding per 1-7

Huurprijs: € 1195,- per maand
Servicekosten: € 25,- per maand
Totaal te voldoen: € 1220,- per maand
Borgsom: € 1750,-

Bijzonderheden:
- Uitsluitend personen met een aantoonbaar inkomen uit een arbeidsrelatie worden uitgenodigd te reageren.
- Het is niet mogelijk dat derden garant staan voor de huurbetalingen e/o de huur betalen voor de bewoner
- Huurder dient zelf zorg te dragen voor leveringscontracten t.b.v. gas, elektra, water, internet etc.
- Huisdieren zijn niet toegestaan
- Aanvaarding kan snel
- De woning wordt opgeleverd inclusief laminaatvloeren
- Kamergewijze bewoning/ verhuur is niet toegestaan
- Minimum inkomen: € 2700,- netto bij 1-persoons huishouden en € 3500,- netto bij een 2-persoons huishouden
- Kandidaten dienen voldoende inkomen en een vast dienstverband te hebben of minimaal een jaarcontract op het moment dat de huur ingaat. Zelfstandigen moeten d.m.v. een accountantsverklaring het inkomen van de afgelopen 2 jaar aan kunnen tonen en evt. een bankgarantie aan kunnen leveren. Het is niet mogelijk dat derden garant staan voor de huurbetaling als men zelf niet over voldoende inkomen beschikt. Minimum leeftijd 18 jaar Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning.

Van bovenstaande voorwaarden wordt niet afgeweken.
Reacties graag uitsluitend via deze site!

READ THE ENTIRE DESCREPTION PLEASE!

**Unfortunately, we cannot process applications that do not meet the criteria!**

RENTAL PROCEDURE:
Due to the great interest, we use the following rental procedure:
- Registration is only possible by email
- Indicate in your registration:

1. why you would want to rent the house
2. by when
3. what your income situation is

Please note: the house is for rent for a minimum of 12 months!

We assume that you are familiar with the location and characteristics of the property and the rental conditions. See the full text for this!

Conditions:
- Only persons with a demonstrable income from an employment relationship are invited to respond.
- It is not possible for third parties to guarantee the rent payments and/o pay the rent for the resident
- The tenant must take care of supply contracts for gas, electricity, water, internet, etc.
- Pets are not allowed
- Acceptance can be fast
- The house will be delivered including laminate floors
- Room occupancy / rental is not allowed
- Minimum income: € 2700 net for a 1-person household and € 3500 net for a 2-person household
- Candidates must have sufficient income and a permanent employment contract or at least a one-year contract at the time the lease starts. Self-employed persons must an accountant's statement to be able to demonstrate the income of the past 2 years and possibly. provide a bank guarantee. It is not possible for third parties to guarantee the rent payment if you do not have sufficient income yourself. Minimum age 18 years Dutch nationality or valid residence permit.

- Send questions only by mail or via this website
- Applications are processed in the order of receipt.
- Unfortunately, we cannot process applications that do not meet the above criteria!

There is no deviation from the above conditions.
Please respond only via this site!
Description:
This renovated, attractive SCHIPPERS HOUSE with a beautiful living room and open kitchen is located in one of the characteristic streets of Groningen. The house has been modernized and meets the requirements of current housing requirements with its light colors, modern kitchen and sanitary facilities. Due to the high ceilings and some preserved elements, the house retains its monumental character.

Layout:
Hallway/entrance with access to a room that can be used as a walk-in closet.
Spacious, bright and beautiful living room with open kitchen (almost 40 m2 in total!) With the sitting room at the front and beams on the high ceiling that give the room atmosphere and laminate flooring.

At the rear a kitchen with a neat kitchen with gas hob, extractor hood and oven. From the kitchen you enter the completely renovated bright bathroom with toilet, shower, double sink and design radiator. The walk-in closet can also be reached from here.

Through the kitchen you enter the city garden on the south where it is wonderful to stay due to the sheltered location.
There is also access to the completely renovated, attached stone utility room with washing machine connection / dryer. This room is also equipped with heating.

In the living room you can go via the light open staircase to the first floor with is aspacious bedroom approx. 15 m2,
with dormer window and double glazing and laminate flooring. Everything in light color scheme.
The entire floor is insulated and has two skylights.

Particularities:
- monumental house in a beautiful atmospheric and characteristic street.
- Highways A7 and A 28 a short distance away.
- center and central station within a 5-minute walk
- the house is offered for rent for an indefinite period of time
- acceptance per 1-7

Rental price: € 1195,- per month
Service costs: € 25 per month
Total to be paid: € 1220,- per month
Deposit: € 1750,-

Specificaties

Overdracht
StatusVerhuurd
Prijs€ 1.195 Per maand
Aanvaardingper datum
Refresh to make it work.

Deel op social media